Search

Quiz & Suduko v27

Facit Quiz v27

1. Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord, så börjar Sveriges nationalsång som skrev 1844. Vem skrev texten? 

A. Amanda Kerfstedt B. Richard Dybeck C. Hjalmar Söderberg 
B. Rickard Dybeck var en svensk jurist som mest är känd som fornforskare, folkminnesforskare och diktare. Sången blev skrivan 1844 i form av två strofer till den gamla folkmelodin ”Så rider jag mig över tolvmilan skog”.

2. Den röda nålen på en kompass, vart pekar alltid den?

 A. Åt Norr B.  Åt söder C.  Hemåt
A. Den pekar alltid åt norr

3. Många fjällkartor har skala 1:100 000. Vilken sträcka motsvarar 1 cm på en sådan karta i verkligheten?

A. 100 m B. 1 km C. 10 km
B. Skalan står i formen ex 1:100 000. Det betyder att ett avstånd på 1 cm på kartan är 100 000 cm dvs 1000 m i verkligheten.

4. Vad kallas avståndet mellan kartans höjdkurvor?

A. Ekivok B. Equilibrium C. Ekvidistans
C. På fjällkartor är ekvidistansen oftast 10 eller 20 meter beroende på skala.

5. När blev Härjedalen Svenskt?

A. 1810 B. 1789 C. 1645
C. Jämtland blev svenskt i samband med freden i Brömsebro år 1645. Det dröjde dock fram tills 1699 innan jämtarna räknades som likvärdiga med personer från Sveriges äldre provinser

Facit Suduko v.27
Write a response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Close
Miniguiden © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
Translate »